Vācu kara kapu kopšanas Tautas apvienība Latvijā kopj un apsaimnieko 49 Pirmā un Otrā pasaules kara vācu karavīru kapsētas. Izvērtējot apsaimniekošanas iespējas, Tautas apvienība ir pieņēmusi lēmumu par karavīru kapsētas Cēsīs, Rīgas ielā 57 pārapbedīšanu (Pamats 1997. gada “Līgums starp Latvijas Republikas valdību un Vācijas Federatīvās Republikas valdību par karā kritušo personu apbedījumiem” 4. un 7. pants). Tur apbedītos vācu karavīrus paredzēts pārapbedīt uz vācu karavīru kopkapsētu “Rīga – Beberbeķi” Babītes novadā. Vācu kara kapu kopšanas Tautas apvienība ir gan šīs kapsētas izveidotāji, gan arī līdzšinējie apsaimniekotāji. Tā kā kapsētā ir notikuši daudzi vandālisma akti un tajā mēdza mitināties bezpajumtnieki, Vācu kara kapu kopšanas Tautas apvienība pieņēma lēmumu par kapu pārapbedīšanu uz labiekārtotu un apsaimniekotu vācu karavīru kopkapsētu.

Minēto darbu norise un kārtība, kā arī nepieciešamie saskaņojumi apspriesti darba sarunās Cēsu novada pašvaldībā ar Vācu kara kapu kopšanas Tautas apvienības un Brāļu kapu komitejas pārstāvjiem. š. g. 3. maijā.

Pārapbedīšanas darbu saraksts paredzēja kapsētā esošo piemiņas zīmju demontāžu, karavīru mirstīgo atlieku ekshumāciju un apbedījumu teritorijas rekultivāciju.