BKK ir Latvijas Republikas valdības pilnvarota organizācija, kas veic Latvijas pusei piekrītošos darbus, kas izriet no Latvijas un Vācijas valdību līguma par karā kritušo personu apbedījumu vietu saglabāšanu un uzturēšanu.

15.05.1997. stājās spēkā likums ”Par Līgumu starp Latvijas Republikas valdību un Vācijas Federatīvās Republikas valdību par karā kritušo personu apbedījumiem”. Plašāk šeit

BKK ir cieša sadarbība ar Tautas apvienība karā kritušo vāciešu kapu aprūpei (Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V) saite
un Deutsche Dienststelle saite

17.07.2008. stājās spēkā likums „Par Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības vienošanos par Latvijas apbedījumu statusu Krievijas Federācijas teritorijā un Krievijas apbedījumu statusu Latvijas Republikas teritorijā”. Plašāk šeit

Sadarbības līgums ar Igaunijas kara kapu kopšanas apvienību (Eesti Sõjahaudade Hoolde Liit), kas darbojas līdzīgi kā Brāļu kapu komiteja.

Sadarbības līgums ar Meklēšanas vienību savienību Latvijā, kura apzin un kopj 2. pasaules karā kritušo Sarkanās armijas karavīru kapus.