Sadarbības partneru piedāvātās nometnes meklēt šeit.

Senākas nometnes:

http://www.bkkomiteja.lv/2015/06/26/igaunijas-un-latvijas-jauniesi-iepazist-kopigo-vesturi/

http://www.bkkomiteja.lv/2015/04/30/izsludina-pieteiksanos-uz-bezmaksas-vasaras-nometni/

http://www.bkkomiteja.lv/2014/07/18/aicinajums-jauniesiem-pieteikties-vestures-izpetes-nometnei-igaunija/

http://www.bkkomiteja.lv/2014/06/12/jauniesu-nometnes-latvija/