Lai unificētu karavīru kapsētu norādes zīmes Latvijā un uzlabotu to vizuālo veidolu, Brāļu kapu komiteja ir izstrādājusi priekšlikumu par vienotu principu ieviešanu karavīru kapsētu norādes zīmēm.

1. Zīmei ir stilizēts latviešu kapu zīmes veidols, tā ir izgatavojama paliekošos materiālos atbilstoši pievienotajam rasējumam.

2. Karavīru apbedījumu apzīmēšanai ir izveidota piktogrammu sistēma, kas ļauj atšķirt un identificēt galvenos Latvijā esošos karavīru apbedījumu veidus pēc to valstiskās un vēsturiskās piederības bez papildus tekstuāliem paskaidrojumiem. Lai vienkāršotu apbedījumu vēsturisko periodizāciju un ārzemju karavīru apbedījumiem nebūtu nepieciešami papildus tekstu tulkojumi, galvenie karadarbības periodi Latvijas 20. gadsimta vēsturē ir apzīmēti ar attiecīgā kara norises gadskaitļiem.

3. Lai informatīvā zīme identificētu konkrēto kapsētu, uz tās rakstīts vietas nosaukums, pēc kura tā ir reģistrēta. Šis toponīms ir rakstīts valsts valodā.

4. Izstrādātā apzīmējumu sistēma ļauj šos datus kombinēt gadījumos, kad konkrētajā karavīru apbedījuma vietā ir apglabāti vairāku karu vai dažādu valstu armiju piederīgie.

5. Latvijā retāk sastopamajiem karavīru apbedījumu veidiem tiek pielietota vispārīgā karavīru kapu piktogramma un papildus tekstuāls skaidrojums par tur apbedīto karavīru valstisko piederību valsts valodā.

6. Katrā konkrētā gadījumā piedāvātās sistēmas ietvaros vēlams izvēlēties apzīmējumu kopumu, kas lakoniski un precīzi sniedz apmeklētājam nepieciešamo informāciju par šo apbedījuma vietu.
Zīmju grafiskais materiāls Šeit

Grafiskā materiāla lejupielāde iespējama šeit lejuplādēt