In memoriam

Pēteris Cielavs
1946 – 2023

Brāļu kapu komitejas (turpmāk – BKK) atjaunošanas kongresa dalībnieks 1989. gadā, kopš 1992. gada bijis gan BKK valdes loceklis , gan kasieris un revidents, BKK Goda biedrs. Piedalījies starptautisko projektu īstenošanā ar Igaunijas kolēģiem. Atsaucīgs biedrības biedrs, kurš pārstāvēja BKK valsts virzītos projektos par Brīvības pieminekļa un Rīgas Brāļu kapu restaurāciju un rekonstrukciju.

Pēteris bija erudīta personība un ar viņa viedokli varēja argumentēti runāt gan par karavīru kapiem, gan pieminekļiem, gan sabiedrības attieksmi pret piemiņas zīmēm Latvijā.
Ievērojot Pētera aizraušanos ar filatēliju, BKK ieguva iespēju izmantot pastmarkas ar savu simboliku.
Pēteris Cielavs bija gan Pļaviņu un savas dzimtas sakņu izpētes patriots, gan pilsētas un apkaimes vēstures izzināšanā, gan reāli piedāvājot izmaiņas Pļaviņu tagadējā plānojumā un labiekārtošanā.
Brāļu kapu komiteja pateicas Pēterim par ilggadēji rīkotajām Pēterdienu svinībām, dzimtas namā Daugavas ielā Pļaviņās, kur bija iespējams satikt Pētera plašo draugu pulku.
Mainoties Brāļu kapu komitejas darbības uzstādnēm no valdības puses, Pēteris sevi ziedoja Brīvības pieminekļa restaurācijas un Rīgas Brāļu kapu atjaunošanas procesiem , kā arī bija aktīvs vācbaltu biedrības “Domus Rigensis” biedrs.
Lai Pēterim viegla dusa dzimtenes smiltājā.

Brāļu kapu komitejas valde