Šajā sadaļā plānots izveidot Brāļu Kapu Komitejas uzskaitē esošo karavīru meklēšanu.

Šeit ir publicēti karavīru dati, kas pārvesti no Krievijas, precīzāk Voronkovo apbedījuma vietas.
Apskatīt no Voronkovo uz Latviju pārvesto karavīru datus.


 

Šeit arī ir publicēti 2015.g. decembrī no Krievijas uz Latviju pārvestie un 2016.g. 8.maijā Lestenes Brāļu kapos apbedītie Latviešu leģiona karavīri.
Apskatīt tos šeit.


Latviešu karagūstekņi, kuri apbedīti Krievijas Federācijā, Ļeņingradas apgabalā, Sjasstroja pilsētā, pie pilsētas kapsētas.
Apskatīt tos šeit.


Kā arī šeit ir uzskaitīti Latvijas teritorijā esošie kara kapi.

Apskatīt tos šeit.