Page 2 of 7

Brāļu kapu komitejas talka latviešu strēlnieku brāļu kapos pie Butleru mājām

Šī gada jūnijā Brāļu kapu komiteja, apsekojot 1. pasaules kara laika karavīru kapsētas, konstatēja, ka latviešu strēlnieku brāļu kapos pie Butleru mājām nepieciešams veikt sakopšanas darbus. Vēsturiski šajos kapos 1916. gadā pēc jūlija kaujām tika apbedīti 250 latviešu un 160 krievu karavīri. 1931. g. 26. maijā, karavīru kapsētā netālu no Butleru mājām, atklāja no Allažu šūnakmens veidotos arhitekta A. Birzenieka pieminekļus.

Brāļu kapu komitejas organizētā talka notika 23. septembrī, un tās laikā tika sakopta kapsētas teritorija: no sūnām attīrīti, nomazgāti pieminekļi un vārti, no pameža izzāģēts kapsētas vaļņa apaugums, apgriezti pieminekli apdraudošie zari un dekoratīvie krūmi.

Vēlamies teikt lielu paldies Ķekavas novada domei par ūdeni mazgāšanas iekārtai, Aizsardzības ministrijai par smago transportu, lai ūdeni nogādātu kapsētas teritorijā, kā arī Brāļu kapu komitejas biedriem un atbalstītājiem, kuri piedalījās Butleru brāļu kapu sakopšanā.

Atskats uz vācu karavīru kopkapsētas Beberbeķi 10 gadu pastāvēšanai veltīto piemiņas pasākumu

Vācu karavīru kapsētas pārapbedīšana Cēsīs uz kopkapsētu Beberbeķos

Vācu kara kapu kopšanas Tautas apvienība Latvijā kopj un apsaimnieko 49 Pirmā un Otrā pasaules kara vācu karavīru kapsētas. Izvērtējot apsaimniekošanas iespējas, Tautas apvienība ir pieņēmusi lēmumu par karavīru kapsētas Cēsīs, Rīgas ielā 57 pārapbedīšanu. (Pamats 1997. gada “Līgums starp Latvijas Republikas valdību un Vācijas Federatīvās Republikas valdību par karā kritušo personu apbedījumiem” 4. un 7. pants). Tur apbedītos vācu karavīrus paredzēts pārapbedīt uz vācu karavīru kopkapsētu “Rīga – Beberbeķi” Babītes novadā. Jāpiemin, ka Vācu kara kapu kopšanas Tautas apvienība ir šīs kapsētas izveidotāji un līdzšinējie apsaimniekotāji. Lēmums par pārapbedīšanu uz kopkapsētu pieņemts, jo kapsētā notikuši vairāki vandālisma akti un tajā mitinās bezpajumtnieki.

Minēto darbu norise un kārtība, kā arī nepieciešamie saskaņojumi apspriesti darba sarunās Cēsu novada pašvaldībā ar Vācu kara kapu kopšanas Tautas apvienības un Brāļu kapu komitejas pārstāvjiem. š. g. 3. maijā.

Pārapbedīšanas darbu saraksts paredzēja kapsētā esošo piemiņas zīmju demontāžu, karavīru mirstīgo atlieku ekshumāciju un apbedījumu teritorijas rekultivāciju.

 

Piemiņas pasākums, veltīts Rīgas – Beberbeķu vācu karavīru kapu iesvētīšanas 10.gadadienai

Latvijā, pēc Vācu kara kapu kopšanas Tautas apvienības datiem, varētu būt ap 100 000 Otrajā pasaules karā kritušo vācu karavīru.  Arī vācu karavīru kapos Beberbeķi ir apbedīti ap 5600 kritušo vācu karavīru.

Sakarā ar šo kapu pastāvēšanas 10. gadadienu, Vācu kara kapu kopšanas Tautas apvienība ielūdz Jūs uz piemiņas pasākumu, veltītu

RĪGAS – BEBERBEĶU vācu karavīru kapu 10. pastāvēšanas gadadienai

š.g. 2. septembrī plkst. 14:00 vācu karavīru kapos

PIEMIŅAS PASĀKUMA PROGRAMMA

plkst. 12:30  Vainagu nolikšana Rīgas Brāļu kapos, godinot latviešu kara upurus

plkst. 14:00  Piemiņas pasākums vācu karavīru kapos Beberbeķos:

Muzikālā ieskaņa

Latvijas NBS orķestris

Ievadvārdi

Stefanie Nebel – Vācu kara kapu kopšanas Tautas apvienība

Uzruna

Arnis Āboltiņš – Latvijas Brāļu kapu komitejas priekšsēdētājs

Mūzika

Latvijas NBS orķestris

Uzruna

Wolfgang Schneiderhan – Vācu kara kapu kopšanas Tautas apvienība prezidents

Lūgšana un svētbrīdis

Markus Schoch – priesteris

Mirušo piemiņai (uzruna)

Maija Kliese – Vācijas vēstnieka Latvijā vietniece

Vainagu nolikšana

Trompete:

“Man bija viens biedrs”

                    Latvijas Republikas valsts himna

                    Vācijas Federatīvās Republikas himna

                    Eiropas Savienības himna

Latvijas NBS orķestris

plkst. 16:00 Noslēgums

 

Pasākumu organizē:

Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.

German War Graves Commission

http://www.volksbund.de/home.html

 

 

 

 

 

Karavīru apbedījumu vietu izpētes un ekshumācijas darbu instrukcija

01_BKK ekshum un parabed kartiba un ekshum instrukcija

Novosibirskas apgabals, karagūstekņu kapi Mirnij ciemā

Novosibirskas apgabala, Mirnij ciemā esošajos karagūstekņu kapos apglabāti 29 cilvēki – austrieši – 1, ungāri – 7, latvieši – 9, vācieši – 8, poļi – 1, krievi – 1, igauņi – 4

Novosibirskas apgabals, Novosibirska, stacijas Krivoščekovo apkārtnē esošie karagūstekņu kapi

Novosibirskas apgabala, Novosibirskā esošajos karagūstekņu kapos, tuvākais orientieris stacija Krivosček (станция Кривощеково), apglabāti 1874 cilvēki, kopā 13 dažādu tautību cilvēki – austrieši – 43, baltkrievi – 2, ungāri – 9, latvieši – 84, holandieši – 4, lietuvieši – 1, vācieši – 1191, poļi – 10, rumāņi – 1, krievi – 7, franči – 7, čehi – 1, igauņi – 514

Novosibirskas apgabals, Novosibirska, stacijas Inskaja apkārtnē esošie karagūstekņu kapi

Novosibirskas apgabala, Novosibirskā esošajos karagūstekņu kapos, tuvākais orientieris stacija Inskaja (станция Инская), apglabāti 603 cilvēki, kopā 12 dažādu tautību cilvēki – austrieši – 17, baltkrievi – 1, ungāri – 48, latvieši- 79, vācieši – 427, poļi – 6, krievi – 4, franči – 2, čehi – 6, igauņi – 55, iedzīvotāji no bijušās Dienvidslāvijas teritorijas – 1 (konkrēta tautība nav zināma), japāņi -5

 

Piemiņas stēlu atklāšana Lāčplēša kara ordeņa kavalieriem Ogres Brāļu kapos

Ievēlēta jauna Brāļu kapu komitejas valde

Šī gada 1. aprīlī darbu uzsāka jaunā Brāļu kapu komitejas valde.

Ievēlēti:

Arnis Āboltiņš, vēsturnieks, Brāļu kapu komitejas priekšsēdētājs;

Edgars Skreija, Latvijas Nacionālo karavīru biedrības priekšsēdētājs, Latviešu leģionārs;

Teodors Nigulis, arhitekts, 2004. gadā Rīgas jūras līča piekrastē Klapkalnciemā  atjaunotā pieminekļa Pirmajā pasaules karā kritušajiem somu jēgeriem autors, apbalvots ar Somijas Lauvas Ordeņa bruņinieka ordeni;

Dainis Bērziņš, arhitektu birojs “Vecumnieks&Bērziņi”, pieminekļa Latvijas armijas virsniekiem Litenē tehniskā projekta līdzautors, Lestenes Brāļu kapu līdzautors;

Jānis Upmanis, Latvijas Brāļu kapu komitejas un Igaunijas Karavīru kapu aprūpes savienības kopīgā projekta “Iedzīvināt kopīgo vēsturi” (Reviving joint history of Estonia and Latvia) projekta vadītājs

 

 

Page 2 of 7

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén