JĀNIS AMATS
1935 – 2021

Mēs atvadāmies no mūžībā aizgājušā Brāļu kapu komitejas darbības atjaunotāja, Brāļu kapu komitejas Goda biedra, Jēkabpils-Krustpils nodaļas vadītāja Jāņa Amata.

Jānis Amats ir devis nenovērtējamu ieguldījumu karavīru apbedījumu
meklēšanā un apzināšanā, kapu un piemiņas vietu atjaunošanā Jēkabpils
un Krustpils novadā, kur atdusas Pirmā pasaules karā kritušie karavīri,
Latvijas neatkarības izcīnītāji un Otrā pasaules kara upuri. No 1989. gada
Jānis Amats piedalījies atjaunotās Brāļu kapu komitejas darbā, vadot Brāļu kapu komitejas Jēkabpils nodaļu.

Mums paliek Jāņa nesavtīgā pētnieciskā darba rezultāts – Jēkabpils un
Krustpils novadu vēstures izvērtējums un skaidrojums. Brāļu kapu
komiteja atcerēsies Jāni kā zinošu un godprātīgu latviešu karavīru piemiņas kopēju.

Lai Tev mierīga atdusa dzimtenes smiltainē!

Brāļu kapu komitejas valde