Saskaņā ar 17.07.2008. likumu “Par Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības vienošanos par Latvijas apbedījumu statusu Krievijas Federācijas teritorijā un Krievijas apbedījumu statusu Latvijas Republikas teritorijā” un sadarbībā ar Krievijas starptautisko asociāciju “Kara memoriāli”, biedrība “Brāļu kapu komiteja” (turpmāk – BKK) organizēja piemiņas zīmes uzstādīšanu latviešu karagūstekņu apbedījuma vietā Krievijas Federācijā, Orenburgas apgabalā, Orskas pilsētā (aptuveni 2600 km no Rīgas), Tagiļskas kapsētas teritorijā

Koordinātas Google/Yandex : 51.241173  58.455516

  1. gadā no Krievijas puses tika saņemta informācija, ka vācu karagūstekņu nometnes Nr.260 un spechospitālī Nr. 3922 miruši 34 latviešu karagūstekņi (piederība noteikta pēc ierakstiem ailē “tautība” karagūstekņu nometnē mirušo reģistru dokumentācijā) un apbedīti karagūstekņu kapsētā Tagiļskas ielā. Šeit apbedīti 18 tautību 1368 karagūstekņi. Karagūstekņu kapsētas teritorija dabā daļēji saglabājusies, tās  teritorijā līdz 2014. gadam uzstādītas piemiņas zīmes vācu un ungāru karagūstekņiem. Vēlāk tika saņemta informācija, ka vēl četrās karagūstekņu kapsētās Orskas pilsētā apbedīti kopumā 44 latviešu karagūstekņi. Vēl Orenburgas apgabalā latviešu karagūstekņi apbedīti sekojošās karagūstekņu nometņu kapsētas: Ak-Bulakā – 11; Novotroickā – 6; Mednogorskas apkaimē (Rakitjanka) – 1; Burgusulanas rajonā Karpovkā – 1

BKK nolēma izveidot Orskas pilsētas Tagiļskas kapsētā piemiņas vietu visiem šobrīd zināmajiem Orenburgas apgabala teritorijā mirušajiem latviešu karagūstekņiem, par paraugu ņemot 2013. – 2014. gadā Kirovas apgabala Verhņekamskas rajonā Rudņičnaja ciemā latviešu karagūstekņiem uzstādīto piemiņas zīmi. Piemiņas zīmes autori ir SIA “Arhitektu birojs Vecumnieks & Bērziņi”, piemiņas zīme izgatavota Sankt-Pēterburgas uzņēmumā “Trest-40”. Projektēšanas, izgatavošanas, transportēšanas, uzstādīšanas izdevumi segti no Latvijas puses izdalītajiem līdzekļiem Latvijas – Krievijas starpvaldību līguma izpildei. Piemiņas zīme uzstādīta 2020. g. vasarā. Piemiņas zīmē iekalti 97 karagūstekņu uzvārdi un vārdi.

Tā kā ieraksti mirušo karagūstekņu reģistra dokumentācijā veikti krievu valodā,  lielākā daļa latviešu personvārdu bija jāprecizē, salīdzinot Latvijas un Krievijas arhīvos esošo informāciju. Liela nozīme bija Krievijas Valsts kara vēstures arhīva dokumentu kopijām, ko BKK 2014. – 2015. gadā saņēma no asociācijas “Kara memoriāli” un kurās bija atrodami arī karagūstekņu pašrocīgi paraksti. Personu vārdiem, par kuriem nebija papildus informācija, tika saglabāta dokumentos ierakstītā vārdu transliterācija. Piederīgie sīkāku informāciju par Orenburgas apgabalā apbedītajiem latviešu karagūstekņiem var pieprasīt BKK birojā.

 

Saraksts ar apbedītajiem karagūstekņiem atrodams šeit

 

Brāļu kapu komitejas

valdes priekšsēdētājs

Arnis Āboltiņš

 

 

Piemiņas zīme Orenburgas apgabalā, Orskas pilsētā, Tagiļskas kapsētas teritorijā pēc uzstādīšanas 2020. gada vasarā