ULDIS VELDRE

1932 – 2019
Mēs atvadāmies no mūžībā aizgājušā Brāļu kapu komitejas darbības atjaunotāja,
Goda biedra un Alūksnes
Brāļu kapu komitejas vadītāja Ulda Veldres.

Uldis Veldre ir devis nenovērtējamu ieguldījumu latviešu karavīru kapu un
piemiņas vietu atjaunošanā, izveidošanā un kopšanā Alūksnes novadā un citur
Latvijā, kur atdusas Latvijas neatkarības izcīnītāji. Varam atcerēties gan Karvas
pieminekļa, gan 7. Siguldas kājnieku pulka pieminekļa atjaunošanu, gan
Brīvības cīņās kritušo igauņu un somu karavīru kapus, gan piemiņas vietas
izveidošanu latviešu karavīriem Alūksnes Garnizona kapos, gan Lāčplēša kara
ordeņa kavalieru – alūksniešu kapu apzināšanu un atzīmēšanu.

No 1989. gada Uldis Veldre piedalījies atjaunotās Brāļu kapu komitejas darbā,
vadot Alūksnes Brāļu kapu komiteju. Ar savu aizrautīgo patriotismu viņš spēja
uzrunāt savus līdzcilvēkus un pārliecināt piedalīties latviešu karavīru piemiņas
uzturēšanā. Vairāk nekā 20 gadus, savas pārliecības vadīts, Uldis Veldre kopa
gan karavīru kapus, gan organizēja piemiņas pasākumus. 2010. gadā apbalvots
ar Triju Zvaigžņu ordeni.

Brāļu kapu komiteja atcerēsies Uldi kā pašaizliedzīgu un godprātīgu latviešu
karavīru piemiņas kopēju.

Lai Tev mierīga atdusa dzimtenes smiltainē!

Brāļu kapu komitejas valde