Latvijā, pēc Vācu kara kapu kopšanas Tautas apvienības datiem, varētu būt ap 100 000 Otrajā pasaules karā kritušo vācu karavīru.  Arī vācu karavīru kapos Beberbeķi ir apbedīti ap 5600 kritušo vācu karavīru.

Sakarā ar šo kapu pastāvēšanas 10. gadadienu, Vācu kara kapu kopšanas Tautas apvienība ielūdz Jūs uz piemiņas pasākumu, veltītu

RĪGAS – BEBERBEĶU vācu karavīru kapu 10. pastāvēšanas gadadienai

š.g. 2. septembrī plkst. 14:00 vācu karavīru kapos

PIEMIŅAS PASĀKUMA PROGRAMMA

plkst. 12:30  Vainagu nolikšana Rīgas Brāļu kapos, godinot latviešu kara upurus

plkst. 14:00  Piemiņas pasākums vācu karavīru kapos Beberbeķos:

Muzikālā ieskaņa

Latvijas NBS orķestris

Ievadvārdi

Stefanie Nebel – Vācu kara kapu kopšanas Tautas apvienība

Uzruna

Arnis Āboltiņš – Latvijas Brāļu kapu komitejas priekšsēdētājs

Mūzika

Latvijas NBS orķestris

Uzruna

Wolfgang Schneiderhan – Vācu kara kapu kopšanas Tautas apvienība prezidents

Lūgšana un svētbrīdis

Markus Schoch – priesteris

Mirušo piemiņai (uzruna)

Maija Kliese – Vācijas vēstnieka Latvijā vietniece

Vainagu nolikšana

Trompete:

“Man bija viens biedrs”

                    Latvijas Republikas valsts himna

                    Vācijas Federatīvās Republikas himna

                    Eiropas Savienības himna

Latvijas NBS orķestris

plkst. 16:00 Noslēgums

 

Pasākumu organizē:

Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.

German War Graves Commission

http://www.volksbund.de/home.html