Novosibirskas apgabala, Mirnij ciemā esošajos karagūstekņu kapos apglabāti 29 cilvēki – austrieši – 1, ungāri – 7, latvieši – 9, vācieši – 8, poļi – 1, krievi – 1, igauņi – 4