Šī gada 1. aprīlī darbu uzsāka jaunā Brāļu kapu komitejas valde.

Ievēlēti:

Arnis Āboltiņš, vēsturnieks, Brāļu kapu komitejas priekšsēdētājs;

Edgars Skreija, Latvijas Nacionālo karavīru biedrības priekšsēdētājs, Latviešu leģionārs;

Teodors Nigulis, arhitekts, 2004. gadā Rīgas jūras līča piekrastē Klapkalnciemā  atjaunotā pieminekļa Pirmajā pasaules karā kritušajiem somu jēgeriem autors, apbalvots ar Somijas Lauvas Ordeņa bruņinieka ordeni;

Dainis Bērziņš, arhitektu birojs “Vecumnieks&Bērziņi”, pieminekļa Latvijas armijas virsniekiem Litenē tehniskā projekta līdzautors, Lestenes Brāļu kapu līdzautors;

Jānis Upmanis, Latvijas Brāļu kapu komitejas un Igaunijas Karavīru kapu aprūpes savienības kopīgā projekta “Iedzīvināt kopīgo vēsturi” (Reviving joint history of Estonia and Latvia) projekta vadītājs