Eižens Upmanis

1955 – 2016

Mūžībā devies arhitekts, Brāļu kapu komitejas valdes priekšsēdētājs Eižens Upmanis.

Eižena Upmaņa nozīmīga dzīves daļa bija saistīta ar latviešu karavīru piemiņas saglabāšanu Latvijā un ārvalstīs un Latvijā apbedīto citu valstu karavīru apbedījumu vietu izpēti un labiekārtošanu. Kopš 1989. gada, kad tika atjaunota Brāļu kapu komitejas darbība, un 1991. gada, kad Eižens Upmanis tika ievēlēts par tās priekšsēdētāju, Latvijā tika radīta iespēja arī sabiedriskām organizācijām piedalīties Latvijas valsts politikas veidošanā attiecībās starp valsti, sabiedrību un karavīru apbedījumu vietām. Eižena Upmaņa nopelns ir arī Brāļu kapu komitejas iesaistīšana starpvalstu līgumu par karavīru apbedījumu vietu aizsardzību izstrādē un izpildē.

Latviešu karavīru kapu un kapsētu izveide Litenē un Lestenē, piemiņas zīmes latviešu karagūstekņiem Krievijā – Rudņičnajā un Sjasstrojā, vācu karavīru kapsētu izveide Saldū, Beberbeķos, Jelgavā un Daugavpilī, Brīvības cīņās kritušo igauņu karavīru apbedījumu vietu meklēšana un pārapbedīšana uz labiekārtoto Igaunijas armijas karavīru kapsētu Mazsalacā, Latviešu leģiona karavīru apbedījumu vietu izpēte Krievijā, atrasto karavīru identifikācija, pārvešana uz Latviju un pārapbedīšana Lestenes brāļu kapos, Latvijas – Vācijas un Latvijas – Igaunijas jauniešu nometņu organizēšana karavīru kapu aprūpei, karavīru apbedījumu vietu Latvijā uzskaites un izpētes sistēmas izveidošana…. Tās ir Brāļu kapu komitejas būtiskākās darbības jomas un rezultāti, kas sasniegti 25 gados Eižena Upmaņa vadībā.

Jāpiemin arī Eižena Upmaņa 10 gadus vadītā Rīgas pilsētas pašvaldības uzņēmuma “Brīvības pieminekļa un Rīgas Brāļu kapu pārvalde” darbība un 2001. g. saņemtā Triju Zvaigžņu ordeņa Zelta goda zīme par Brīvības pieminekļa atjaunošanu.

Palika nepabeigts iesāktais apjomīgais darbs Rīgas Lielo kapu vēsturiskajā izpētē…

Eižens Upmanis bija arī aktīvs Latviešu – Baltvācu centra Domus Rigensis dalībnieks un priekšsēdētājs un studentu korporācijas Fraternitas Arctica filistrs, ilggadējs seniors un oldermanis, viens no korporācijas atjaunotājiem un balstiem.

Mēs esam zaudējuši erudītu, prasīgu un zinātkāru personību, lielu Latvijas patriotu, kurš savu dzīvi bija veltījis Latvijas kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanai un izpētei.

 

Izvadīšana š. g. 7. oktobrī plkst 13:30 no Rīgas Debesbraukšanas latviešu pareizticīgo baznīcas Rīgā, Mēness ielā 2, apbedīšana plkst. 15:00 Rīgas Miķeļa kapsētas Debesbraukšanas draudzes kapu nodalījumā.

 

Brāļu kapu komiteja