Šā gada 26. jūlijā Brāļu kapu komitejas un meklēšanas vienības “Leģenda” biedri devās otrajā ekspedīcijā uz Pleskavas apgabalu Krievijā. Ekspedīcijas laikā ekshumētas četrdesmit divu, domājams, latviešu leģionāru mirstīgās atliekas, kas saskaņā ar attiecīgu starpvalstu līgumu principiem, nodotas tālākai identifikācijai un uzglabāšanai Vācu kara kapu aprūpes Tautas apvienības Pārapbedīšanas departamenta Ziemeļrietumu Krievijas birojam.

Izpētes un ekshumācijas darbi notika pirms 15 gadiem mantraču izpostītā vietā, kur  karavīru apbedījumu apzināšanas laikā pirms neilga laika Pleskavas apgabala meklēšanas vienības “Sled Panteri” pārstāvji, atrada identifikācijas žetona fragmentu ar latviešu leģiona karavīriem atbilstošu ierakstu un norādi uz latviešu leģiona 15. divīzijas lauka apmācības un papildinājuma bataljonu. Izpētes darbi notika saskaņojot to norisi gan ar Krievijas puses pilnvaroto organizāciju “Vojennije memoriali”, pašvaldību, gan ar Vācijas kara kapu aprūpes Tautas apvienību. Ar ekspedīcijas norisi saistītos izdevumus sedza Brāļu kapu komiteja no līdzekļiem, kas piešķirti Latvijas un Krievijas starpvalstu līguma par apbedījumu statusu izpildei.

Diemžēl, izpētes (ekshumācijas) laikā atrastie personas identifikatori (bojāti dažu žetonu un papīra dokumentu fragmenti), vairs nedod iespēju pēc tiem noteikt karavīra vārdu, kaut arī atrastie ekipējuma, formas tērpu un zīmotņu fragmenti un personīgās mantas liecina par to piederību latviešu karavīru armijas daļai. Arī apbedījumu kopējais izvietojums raksturīgs līdz šim atrastajām latviešu karavīru apbedījumu vietām.

Apbedījumu vieta atradās šobrīd neapdzīvotā un pamestā Puškina kalnu rajona nostūrī, aptuveni 6 km uz ZA no Voronkovo ciema. Voronkovo ciema apkaimē 2013. gada vasarā izdevās atrast latviešu leģiona karavīru apbedījumu vietu, veikt ekshumāciju un 2015. gada decembrī pārvest uz Latviju 236 identificētu latviešu karavīru mirstīgās atliekas. Salīdzinot šā gada jūlija beigās izpētītās apbedījumu vietas koordinātas ar vecajām kartēm, varēja secināt, ka apbedījumu vieta atrodas pie bij. STEČKI (Стечки) ciema, 3 – 5 km uz D un R no VEĻIKAJAS upes. STEČKI 1944. gada februāra beigās un marta sākumā atradās latviešu leģiona 2. latviešu brigādes 39. pulka (no 1944. g. 22. marta – latviešu leģiona 19. divīzijas 42. pulka) komandpunkts, kuru vēlāk pārcēla uz DARJINO un VILI. Iespējams, ka STEČKI atradās pulka lauka lazarete. 42. pulks no februāra beigām līdz aprīļa vidum dislocējās ~ 15 -20 km garā frontes sektorā gar Veļikajas upes kreiso krastu BOGDANOVA – TEREHOVA – PODGORJE un piedalījās aizstāvēšanās kaujās Veļikajas labajā krastā pie SEPENCEVO – ŽUKOVA – KAMENAJA IZGORODA – PODBORNAJA.

Pagaidām, sāktie meklējumi Vācijas un Latvijas arhīvos par apbedījumu vietu pie STEČKI (Stecki, Stetschki, Stetcki) ciema nav devuši rezultātu, tādēļ atrasto latviešu karavīru identifikācija ir apgrūtināta un līdz ar to arī iespēja pārvest karavīrus dzimtenē kļūst arvien mazāka.

Ekspedīcijas dalībnieki un Brāļu kapu komiteja lūdz sniegt ziņas par latviešu leģiona karavīriem, kuri gājuši bojā no 1944. gada  25. februāra līdz 20. aprīlim un dienējuši latviešu leģiona 19. divīzijas (2.brigādes) 42. (39.) pulkā. Varbūt piederīgajiem, interesentiem un kolekcionāriem ir saglabājušies dokumenti, vēstules vai karavīru kapu fotogrāfijas, kas datējamas ar minēto laika posmu un latviešu leģiona vienību vai ierakstītiem vietu nosaukumiem (bez jau pieminētajiem, varētu būt arī NOVGORODKA, ŠAŅINO, GORAJ / GORI, KUPRI, MEDVEDKOVO, SUHLOVO, BEREŽŅIKOVO, VASIĻEVSKOJE ).

 

Cerot uz Jūsu atsaucību,

 

Arnis Āboltiņš, Tālis Ešmits, Viktors Duks