Zīmīgajā Otrā pasaules kara nobeiguma dienā 2016. gada 8. maijā Lestenes Brāļu kapos notika unikāla latviešu leģionāru pārapbedīšanas ceremonija – pirmo reizi kopš Otrā pasaules kara beigām no Krievijas Dzimtenē tika pārapbedītas 236 Latviešu leģiona karavīru mirstīgās atliekas.
Pasākums pulcēja vairākus tūkstošus cilvēku, to skaitā vairākus simtus uz dzimteni pārvesto leģionāru tuvinieku – māsas, brāļus, bērnus, mazbērnus, arī leģionāra Jāņa Šļūkas atraitni Zentu Šļūku, kura gandrīz pēc 70 gadu ilgas neziņas dzimtenē sagaidījusi savu vīru. Ciešā sadarbībā ar Latvijas pašvaldībām Brāļu kapu komitejai izdevās kopumā atrast tuviniekus 80 no 236 leģionāriem.
Dzimtenē pārvesto Latviešu leģiona karavīru piemiņas ceremonija sākās ar ekumēnisko svētbrīdi Lestenes baznīcā, kur aizlūgumu noturēja Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas Liepājas diecēzes bīskaps Pāvils Brūvers, Romas katoļu Baznīcas Jelgavas diecēzes bīskaps Edvards Pavlovskis, Latvijas Pareizticīgās Baznīcas Liepājas apriņķa prāvests virspriesteris Vadims Demčenko, Rīgas Augšāmcelšanās draudzes mācītājs Guntis Kalme, Lestenes draudzes mācītājs Jānis Saulīte, Romas katoļu Tukuma draudzes prāvests Ingmārs Zvirgzdiņš.
Pēc aizlūguma baznīcā pasākuma oficiālie viesi, garīdznieki un pārapbedīto karavīru tuvinieki nolika vainagus un ziedus pie Lestenes brāļu kapu pieminekļa. Klātesošos uzrunāja Latvijas Republikas Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece, aizsardzības ministrs Raimonds Bergmanis, 2013. gada aizsardzības ministrs – Eiropas Parlamenta deputāts Artis Pabriks, Nacionālo bruņoto spēku komandieris ģenerālleitnants Raimonds Graube, Tukuma novada Domes priekšsēdētājs Ēriks Lukmans, Brāļu kapu komitejas valdes priekšsēdētāja pienākumu izpildītājs Arnis Āboltiņš, Daugavas Vanagu Centrālās Valdes priekšsēdis Andrejs Modris Mežmalis un Latvijas Nacionālo karavīru biedrības priekšsēdētājs Edgars Skreija.
Par ceremonijas kulminācijas brīdi kļuva visu pārvesto leģionāru vārdu nolasīšana, vienlaicīgi garīdzniekiem svētot katru karavīra kapu. Izrādot militāru godu dzimtenē guldītajiem 19. divīzijas leģionāriem, svinīgo kapu iesvētīšanas ceremoniju noslēdza Latvijas Republikas himna un 3 salūta zalves.
Brāļu kapu komiteja izsaka īpašu pateicību dažādu konfesiju garīdzniekiem par ceremonijas garīgo aprūpi un dziļi izjustajiem aizlūgumiem, pateicas par sadarbību Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijai, īpaši Militāri publisko attiecību un Politikas nodaļai, Latvijas Republikas Ārlietu ministrijai, īpaši Divpusējo attiecību departamentam, Latvijas Republikas pašvaldībām par ieguldīto darbu tuvinieku meklēšanā. Pateicība Daugavas Vanagu Centrālās Valdes priekšsēdim Andrejam Modrim Mežmalim un visiem Daugavas Vanagu biedriem, Latvijas Nacionālo karavīru biedrībai, Latvijas Valsts Vēstures arhīvam, Tukuma novada domei, Irlavas – Lestenes pagastu pārvaldei, īpaši pārvaldes vadītājam Vilnim Janševskim, Lestenes Brāļu kapu pārzinei Gitai Bulahai un Lestenes Brāļu kapu kopējiem. Īpaša pateicība par ziedojumu ziedu salonam “Ainas ziedi”.
Par pasākuma māksliniecisko noformēšanu un vadīšanu sakām paldies režisoram un pasākuma vadītājam Uģim Brikmanim, tāpat korim “Vanema”, īpaši diriģentam Tālivaldim Gulbim, korim “Tēvija” un diriģentam Jānim Sējānam. Paldies, sakām arī Zemessardzes 51. kājnieku bataljonam, Tukuma pašvaldības policijai, Neatliekamās medicīniskā palīdzības dienestam, SIA “Video Centrs” par tehnisko nodrošinājumu, kā arī Latvijas Televīzijai, Latvijas Avīzes komandai, māksliniecei Signei Cinītei, par līdzdalību- 417. Liepājas un 315. Krustpils jaunsargu vienībai.
Brāļu kapu komiteja īpaši vēlas pateikties visiem karavīru piederīgajiem un tuviniekiem par atsaucību karavīru vārdu precizēšanā, sapratni un piedalīšanos latviešu karavīru piemiņas pasākumā.