EDVĪNS ĀBULS
(1928 – 2016)
Brāļu kapu komiteja izsaka visdziļāko līdzjūtību tuviniekiem un domubiedriem, arhitektu Edvīnu Ābulu mūžībā aizvadot.
Mēs atcerēsimies Edvīnu Ābulu kā Brāļu kapu komitejas darbības atjaunotāju un Brāļu kapu komitejas Goda biedru. Viņš bija ilggadīgs Brāļu kapu komitejas Saldus nodaļas un komitejas revīzijas komisijas vadītājs. Kopā ar saviem domubiedriem devis nenovērtējamu ieguldījumu Otrā pasaules kara laikā kritušo karavīru un kara upuru apbedījumu vietu apzināšanā, apzīmēšanā un kopšanā Saldus novadā.
Pēc arhitekta Edvīna Ābula projekta ierīkota un izbūvēta viena no lielākajām karavīru kapsētām Latvijā – Otrā pasaules karā kritušo Vācijas armijas karavīru kopkapsēta “Saldus” Novadnieku pagastā, kur mūžīgos atdusas vietu raduši gan vācu, gan arī latviešu karavīri.
Vieglas smiltis dzimtenes smiltājā!

Brāļu kapu komitejas valde