14:00 – 14:40 Ekumēniskais dievkalpojums (aizlūgums) Lestenes baznīcā

*14:50 – 15:20 Svinīgā vainagu nolikšana un uzrunas Lestenes Brāļu kapos pie centrālā pieminekļa

– Gājiens no baznīcas uz Lestenes Brāļu kapu centrālo pieminekli un vainagu nolikšana (valsts augstākās amatpersonas, organizācijas, tuvinieki u.c.);
– Latvijas valsts augstāko amatpersonu uzrunas;
– Sabiedrisko organizāciju uzrunas

*15:30 – 16:30 Karavīru kapu un kapu plākšņu iesvētīšana, ziedu nolikšana

* Norises laiks tiks precizēts līdz 4. maijam

2016. gada 8. maijs
Tukuma novads, Lestenes pagasts, Lestene

Informācija:
www.bkkomiteja.lv
bkkomiteja@apollo.lv
birojs@bkkomiteja.lv
t.67611640