2015. gada 22.decembrī no Krievijas Federācijas pārvestās 236 latviešu leģiona karavīru mirstīgās atliekas šobrīd atrodas glabāšanā šim nolūkam piemērotās telpās. Brāļu kapu komiteja apkopo pēc publiskotā karavīru saraksta pieteikušos karavīru piederīgo sniegto informāciju un precizē kritušo karavīru personīgos datus. Brāļu kapu komiteja izsaka vislielāko pateicību piederīgajiem, interesentiem, organizācijām un arī pašvaldībām, visiem, kas atsaucās mūsu aicinājumam un atrada iespēju sniegt jebkādas ziņas gan par pārvestajiem karavīriem, gan paziņoja par karavīriem, par kuru likteni vēl arvien trūkst ziņas.

Pēc vairākkārtējām konsultācijām, Aizsardzības ministrija, Brāļu kapu komiteja, Latvijas Nacionālo karavīru biedrība un Daugavas Vanagu pārstāvniecība Latvijā pieņēma sekojošu lēmumu:
1) Visu 236 pārvesto latviešu leģiona karavīru mirstīgās atliekas tiks apbedītas latviešu leģiona karavīru brāļu kapos Lestenē saskaņā ar attiecīgo starpvalstu vienošanos principiem un esošo ekshumācijas un mirstīgo atlieku pārvešanas dokumentāciju;

2) Pārvesto karavīru kapu un kapa plākšņu iesvētīšanu un atklāšanu plānots veikt 2016. gada 8. maijā;

3) Ievērojot pārapbedāmo personu skaitu un nepieciešamo darbu apjomu, parapbedīšanas process tiks veikts pēc iepriekš saskaņota plāna, kas paredz sekojošus darbus:
– personas datu precizēšana un nepieciešamās dokumentācijas sagatavošana pārapbedīšanas procedūrai un individuālo kapa plākšņu izgatavošanai (Brāļu kapu komiteja) līdz š. g. 15. – 18. martam;
– karavīru mirstīgo atlieku ieapbedīšana Lestenes brāļu kapos (Brāļu kapu komiteja, NBS), ievērojot izveidotā kapu lauka saglabāšanas un vēlākas labiekārtošanas tehniskās prasības, esošo ekshumācijas un mirstīgo atlieku pārvešanas dokumentāciju, kā arī atbilstošus laika apstākļus, paredzēta laikā līdz š. g. aprīļa vidum;
– individuālo kapa plākšņu izgatavošana un uzstādīšana (Latvijas Nacionālo karavīru biedrība un Daugavas Vanagu pārstāvniecība Latvijā), paredzēts pabeigt līdz š. g. aprīļa beigām.

Par 2016. gada 8.maijā Lestenes brāļu kapos paredzēto pasākumu laiku un norisi tiks sniegts atsevišķs paziņojums gan karavīru piederīgajiem, gan Latvijas plašsaziņas līdzekļiem.

Brāļu kapu komitejas
valdes priekšsēdētāja p.i. Arnis Āboltiņš

bkkomiteja@apollo.lv ; birojs@bkkomiteja.lv
tālr.: 26527206 vai 67611640