2015. gada 21. decembrī Brāļu kapu komitejas pārstāvji izbrauca uz Sebežu, lai pārvestu 236 identificēto latviešu karavīru mirstīgās atliekas uz Latviju, pārapbedīšanai Lestenes brāļu kapos.

2015. gada 3. – 4. decembrī Brāļu kapu komitejas pārstāvji Maskavā tikās darba sarunās ar Krievijas puses pilnvaroto organizāciju “Vojennije memoriali” par Latvijas – Krievijas starpvalstu vienošanās par kara un represiju upuru apbedījumu statusu izpildes gaitu. 4. decembrī Brāļu kapu komitejas pārstāvji piedalījās Latvijas – Krievijas Jauktās komisijas par Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības vienošanos par Latvijas apbedījumu statusu Krievijas Federācijas teritorijā un Krievijas apbedījumu statusu Latvijas Republikas teritorijā izpildes nodrošināšanu trešajā sēdē.

2015. gada 11. novembrī igauņu karavīru brāļu kapos Mazsalacā iesvētīja 2015. g. pārapbedīto 10 nezināmu Igaunijas armijas karavīru kapa plāksnes. Ceremonijā piedalījās Igaunijas aizsardzības ministrijas, Mazsalacas novada pašvaldības un Brāļu kapu komitejas pārstāvji.

2015. gada decembrī Brāļu kapu komitejas pārstāvji devās uz Krieviju, lai novērtētu paveiktos darbus un pārbaudītu personu datus, kas tiks iekalti piemineklī latviešu karagūstekņiem Ļeņingradas apgabala Volhovas rajona Sjasstrojā. Projektu ir izstrādājis SIA “Arhitektu birojs Vecumnieks&Bērziņi”.

2015. gada 5. novembrī notika Brāļu kapu komitejas organizētā pie Spieķu kalna atrasto 77 karavīru mirstīgo atlieku pārapbedīšana Ķekavas novada Trušeļu brāļu kapos.

2015. gada 23.oktobrī notika Latvijas Kara muzeja organizētā Ložemetējkalna apkārtnē atrasto, Pirmā pasaules kara laikā kritušo 30 karavīru mirstīgo atlieku pārapbedīšana Peitiņu kapsētā un piemiņas brīdis pie Kraslovsku mājām. Pie Ložemetējkalna atrastais latviešu strēlnieks Sv. Jura krusta ordeņa kavalieris Andrejs Kurpnieks 2015. gada 28. oktobrī apbedīts Rīgas brāļu kapos.

2015. gada 16. – 18. oktobrī notika Pirmā pasaules kara laika latviešu strēlnieku un citu Krievijas armijas daļu karavīru apbedījumu vietas izpēte Ķekavas novadā, pie Spieķu kalna. Brāļu kapu komiteja konstatēja, ka
1) no 1937. g. iekārtotās karavīru kapsētas teritorijas Spieķu kalnā uz Trušeļu brāļu kapiem 1977. g. pārapbedīta tikai daļa no karavīriem, kas sākotnēji tika noteikts 1990.g. pārbaudes izrakumu laikā, izpētot daļu no kapsētas teritorijas.
2) izpētes darbu laikā 2015.g. tika konstatēta bijušās karavīru kapsētas teritorija, kurā ekshumētas 77 karavīru mirstīgās atliekas un pēc atrastajiem priekšmetiem, kā arī zīmotņu un formas tērpu fragmentiem, var secināt, ka atrastie ir bijuši karavīri no latviešu strēlnieku un citām Krievijas armijas vienībām. Pārbaudīta arī teritorija bijušās kapsētas apkārtnē, kur konstatētas fortifikācijas būvju (blindāžu un ierakumu) paliekas, kā arī Pirmā pasaules kara laikā izmantotā munīcija, karavīru mirstīgās atliekas nav atrastas.

2015. gada 17. – 27. septembrī Brāļu kapu komitejas uzdevumā Kārlis Bērziņš un Dzintars Kraujiņš devās uz Tomskas apgabalu, lai Kargasokas rajonā apzinātu 1941.g. un 1949.g. deportēto Latvijas iedzīvotāju apbedījumu vietas. Kargasokas rajonā tika apsekotas 10 kapsētas vai kapsētu vietas, kur pēc Latvijas un Krievijas arhīvu ziņām varētu būt apbedīti līdz 1953. gadam izsūtījumā mirušie Latvijas iedzīvotāji.