Īsi pirms šī gada Ziemassvētkiem Brāļu kapu komiteja, pildot uzdevumus, kurus Latvijas valsts tai uzticējusi Latvijas- Krievijas starpvalstu vienošanās par kara un represiju apbedījumiem ietvaros, veica latviešu karavīru mirstīgo atlieku pārvešanu dzimtenē no Krievijas. Līdzās mūsu represēto tautiešu apbedījumu vietu noskaidrošanai un piemiņas zīmju izveidošanai, kritušo latviešu karavīru pārapbedīšana uz Latviju ir viens no šīs starpvalstu vienošanās svarīgajiem uzdevumiem. Jau 2012. gadā, sadarbojoties ar dažādu valstu arhīviem, Brāļu kapu komiteja ieguva informāciju par kara kapiem Krievijā, kuros apbedīti Otrā pasaules karā kritušie Latvijas iedzīvotāji.
Sadarbībā ar Vācu kara kapu aprūpes Tautas apvienību 2013. g. vasarā Pleskavas apgabalā, Puškina Kalnu apkaimē pie Voronkovo ciema, Brāļu kapu komitejas Pārapbedīšanas grupa piedalījās Otrā pasaules kara laikā kritušo Vācijas armijas karavīru apbedījumu vietas izpēte ar mērķi ekshumēt karavīru mirstīgās atliekas un pārapbedīt tās karavīru kapsētā, atbilstoši starpvalstu līgumos noteiktajai cieņas pilnai attieksmei pret karā kritušajiem karavīriem. Izpētes darbu laikā tika ekshumētas vairāk nekā 250 karavīru mirstīgās atliekas un lielāko daļu no karavīriem izdevās identificēt, salīdzinot iegūto informāciju ar Vācijas bruņoto spēku arhīvā esošajiem datiem.
Identifikācijas procesu Vācijas speciālisti pabeidza 2015. gada maija beigās un Latvijas puse saņēma ziņu par 236 identificētiem latviešu karavīriem, kas bija karojuši Vācijas armijas sastāvā Latviešu leģiona vienībās. Saskaņā ar noslēgtajiem starpvalstu līgumiem par kara upuru apbedījumu statusu starp Vāciju un Krieviju (1992.g.), Latviju un Vāciju (1997.g.), Latviju un Krieviju (2008.g.), tika panākta vienošanās par identificēto latviešu karavīru pārvešanu uz Latviju un apbedīšanu Lestenes brāļu kapos. Šī gada jūnija vidū saņemta Tukuma novada pašvaldības piekrišana par 236 latviešu karavīru apbedīšanu Lestenes brāļu kapos. Jūlija vidū saņemta arī Krievijas puses piekrišana identificēto latviešu karavīru pārapbedīšanai Latvijā.
Mirstīgo atlieku nodošana Latvijas pusei notiek, Brāļu kapu komitejai sadarbojoties ar attiecīgo valstu pilnvarotajām organizācijām: asociāciju “Kara memoriāli” (Ассоциация международного военно-мемориального сотрудничества «Военные мемориалы» (Krievija) un Vācu kara kapu aprūpes Tautas apvienību (Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V. (Vācija).
Ņemot vērā pārapbedīšanai neatbilstošos laika apstākļus, Brāļu kapu komiteja ir pieņēmusi lēmumu, ka mirstīgās atliekas tiks novietotas glabāšanā šim nolūkam atvēlētās telpās. Lēmums par iespējamo pārapbedīšanas laiku, procedūru un ceremoniju tiks pieņemts kopīgi ar Aizsardzības ministriju un Latvijas nacionālo karavīru biedrību, kā arī citām Latvijas iestādēm un organizācijām. Brāļu kapu komiteja publicēs identificēto karavīru sarakstus ar lūgumu pieteikties minēto karavīru tuviniekiem. Par pieņemto pārapbedīšanas lēmumu tiks sniegts paziņojums gan karavīru piederīgajiem, gan Latvijas plašsaziņas līdzekļiem.
Brāļu kapu komitejas valdes priekšsēdētāja p.i. Arnis Āboltiņš
bkkomiteja@apollo.lv ; birojs@bkkomiteja.lv
tālr.: 26527206 vai 67611640