ALDIS EGILS HARTMANIS

1929. gada 31. janvāris – 2015. gada 10. maijs

Mēs atvadāmies no mūžībā aizgājušā Brāļu kapu komitejas darbības atjaunotāja, Goda biedra un ilggadīga Brāļu kapu komitejas Jelgavas nodaļas vadītāja, latviešu karavīra Alda Egila Hartmaņa.
Aldis Egils Hartmanis ir devis nenovērtējamu ieguldījumu Otrajā pasaules karā kritušo latviešu karavīru apbedījumu apzināšanā un grūtajā karavīru pārapbedīšanas darbā: Brāļu kapu komiteja ir saņēmusi ziņas par vairāk nekā 400 kopš Otrā pasaules kara laika aizmirstām karavīru apbedījumu vietām Latvijā un no 1996. gada ar Alda palīdzību vairāk nekā 1000 karavīru ir atraduši karavīru godam un cieņai atbilstošu mūžīgās atdusas vietu Lestenes latviešu karavīru brāļu kapos un Saldus vācu karavīru brāļu kapos. Aldis ir palīdzējis radiniekiem noskaidrot kritušo karavīru likteņus, organizējis piemiņas zīmju uzstādīšanu latviešu karavīriem un to kopšanu, vadījis gan jauniešu, gan veterānu ekskursijas pa kauju un piemiņas vietām Kurzemē un Zemgalē. Par savu un Brāļu kapu komitejas darbību Aldis ir rakstījis Latvijas un ārvalstu latviešu presē.
Brāļu kapu komitejas un Jelgavas domes rīcībā ir Alda pētījumi par karavīru kapiem Jelgavā un Jelgavas apriņķa Lāčplēša kara ordeņa kavalieru likteņiem. Savā dzīves pieredzē un uzskatos Aldis ar mums ir dalījies ģimnāzista, lauku izpalīga un leģionāra atmiņu grāmatā „Jauns un traks tu, puika, esi bijis!”

Lai Tev mierīga atdusa dzimtenes smiltainē!