Konkurss “PIEMIŅAS VIETA LATVIJAS UPURIEM VJATLAGA NOMETNĒS KRIEVIJĀ” tika izsludināts ar mērķi iegūt idejas skici piemiņas vietai ar pieminekli latviešu represētajiem Kirovas apgabalā, Verhņekamskas rajona Sozima ciemā, Krievijā.

Konkursa žūrija – priekšsēdētājs Eižens Upmanis, priekšsēdētāja vietnieks Jānis Dripe, locekļi Edgars Skuja, Gunārs Resnais, Jolanta Vaļēviča, Jānis Aivars Baškers, Bruno Strautiņš un Arno Heinrihsons š.g. 11.augustā pieņēma lēmumu piešķirt trīs prēmijas no septiņiem iesniegtajiem darbiem, ievērojot konkursa nolikuma nosacījumus.

Pirmo vietu un prēmiju 1000 EURO apmērā saņem darbs ar devīzi ELZ82. Autori māksliniece Elīna Lazdiņa, arhitekte Dace Ūdre, Elīna Zālīte, birojs „2727”. Bilde šeit. Viens no darbiem, kur dominē krusta zīme – lakonisks, veiksmīgi izstrādāts labiekārtojums, maz lietoto materiālu. Makets izpildīts tehniski pavirši, bet ideja ir pilnībā nolasāma. Mērogs visai kompozīcijai (6 m augsts veidojums) ir vietai atbilstošs un tēlnieciski izvērstā krusta zīme labi nolasīsies konkrētajā vidē. Tā ir lakoniska un pārliecinoša. Piedāvājums veidot piemiņas zīmi stikla šķiedras audumā, kas apvilkts metāla karkasam ir jāizvērtē speciālistiem – tāpat kā vārdu virkni iestrādāt ar smilšu palīdzību – vai ziemeļu apstākļos materiāli būs noturīgi.

Otro vietu un prēmiju 750 EURO apmērā saņem darbs ar devīzi TCM71. Arhitektu birojs „Vecumnieks & Bērziņi”, arhitekti Dainis Bērziņš, Edvīns Vecumnieks, Benita Bērziņa. Bilde šeit. Viens no rūpīgāk izstrādātajiem darbiem, kurā lietoti daudz un dažādi materiāli. Filozofiskā doma ir saprotama – piemiņas vieta kā kapela ar krustu izsaka saistību ar Latviju. Tuvojoties pa ceļu no jebkuras puses, betona sienas kļūst neizteiksmīgas – no abām pusēm taisnstūris profilā, pretskatā – kapela nolasās. Vārdu ieraksti uz sagāztās sienas iekšpusē attaisnojami, bet telpa ir relatīvi šaura. Objekts drīzāk atgādina tehnisku būvi (arhitektoniskā kompozīcija laba), kuru, iespējams, vietējie vēlēsies sabojāt.

Trešo vietu un prēmiju 500 EURO apmērā saņem darbs ar devīzi PPP21. Tēlnieks Gļebs Panteļejevs, arhitekts Andris Veidemanis. Bilde šeit. Profesionāli izstrādāta, spēcīga tēlniecība, bet arhitektoniskais plānojums nepārliecina, daudz nevajadzīgu nejaušību (nav skaidra ģeometrija). Vārdi iestrādāti horizontālā virsmā, kas nav piemēroti apstākļiem. Ir neliela pretruna ar nosaukumu „Cerību stars”, jo saule atrodas pretējā pusē un nespīdēs caur atvērumu, saistība ar Latviju nav iezīmēta vizuāli uztveramā veidā.

Žūrijas rekomendācijas pirmās vietas darba autoriem – obligāti konsultēties ar speciālistiem par stikla auduma lietošanu uz metāla karkasa ekstremālos ziemeļu apstākļos, kā arī noskaidrot, vai tehnoloģiski iespējams iestrādāt bojā gājušo vārdus tādā tehnikā kā minēts paskaidrojuma rakstā. Gadījumā, ja piedāvātā tehnoloģija nav iespējama, jāparedz materiāla maiņa, iestrādājot uz vertikālās plāksnes simboliska lieluma vārdus. Vēlams visu teritoriju mākslīgi paaugstināt, lai objekts eleganti paceltos un būtu labāk redzams. Nepieciešams paredzēt uz ceļa „kabatas” dažu automašīnu novietošanai.

Jau drīzumā uz sarunu procedūru par projekta izstrādi un tā īstenošanu (pieminekļa izgatavošanu) tiks aicināta metu konkursa uzvarētāju autoru grupa.

„Esmu pārliecināts, ka Latvijas valdība, ziedotāji un sponsori atbalstīs šī pieminekļa idejas realizēšanu dzīvē,” tā min biedrības „Brāļu kapu komiteja” priekšsēdētājs Eižens Upmanis.