2014.gada 29. aprīlī preses konferences laikā Kara muzejā biedrība „Brāļu kapu komiteja” sadarbībā ar LR Aizsardzības ministriju izsludinājusi metu konkursu piemineklim aptuveni 2500 latviešiem – politisko represiju upuriem (viņu vidū bija arī daudzi pirmās Latvijas Republikas valstsvīri un diplomāti). Piemineklis atradīsies Krievijas Federācijas Kirovas apgabala Verhņekamskas rajonā, kur padomju gados bija izvietots Vjatlaga nometņu tīkls.

Potenciālie konkursa dalībnieki ar tā nolikumu var iepazīties šeit. Ieinteresētām personām, kas vēlas saņemt pilnu tehnisko dokumentāciju, jāiesniedz rakstveida vai elektronisks iesniegums uz e-pastu: bkkomiteja@apollo.lv vai pasta adresi Krustabaznīcas iela 9, Rīga, LV-1006 Biedrībai „Brāļu kapu komiteja” ar norādi „Piemiņas vietas konkurss”.
Metu konkursa piemineklim ar piemiņas vietu darbu iesniegšana ir paredzēta līdz 5. augustam. Metu konkursa kopējais godalgu fonds ir 2250 EUR, tajā skaitā: Pirmās vietas godalga – 1000 EUR; Otrās vietas godalga – 750 EUR; Trešās vietas godalga – 500 EUR.

2008. gadā noslēgtais Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas līgums par karu un represiju upuru apbedījumu statusu paredz, ka gadījumos, kad nav iespējams noteikt represiju upuru apbedīšanas vietas vai tajās nevar iemūžināt upuru piemiņu, šim mērķim tiek atvēlēts piemērots zemes gabals iespējamo apbedījumu tuvumā. 2012. gadā, Latvijas un Krievijas pārstāvjiem apmeklējot Verhņekamskas rajonu, latviešu represēto piemiņas vietas un pieminekļa izvietošanai izvēlēta vieta Sozima ciemā. Šajā apkārtnē agrāk atradās vismaz 10 Vjatlaga nometnes un to kapsētas, kur apbedīti represijās bojā gājušie latvieši.