Latvijas Brāļu kapu komiteja kopā ar Igaunijas Brāļu kapu komiteju ir uzsākusi unikālu projektu programmas Igaunija – Latvija ietvaros, kura mērķis ir pētīt un iedzīvināt Latvijas un Igaunijas kopīgo kultūrvēsturisko mantojumu, atgādinot, ka brīvība abās valstīs tika iegūta kopīgiem spēkiem.
Projektu „Iedzīvināt kopīgo vēsturi” finansiāli atbalsta Eiropas Savienība. Projekta saturiskais vadītājs ir Latvijas Brāļu kapu komitejas priekšsēdētājs Eižens Upmanis.
Projekta ietvaros notiek četras galvenās aktivitātes: 1) vēsturisks pētījums par Latvijas Igaunijas brīvības cīņām; 2) vēsturisko piemiņas vietu sakopšanas talkas; 3) jauniešu nometnes un 4) interneta vietnes izveide. Lai projekts būtu veiksmīgs, visās aktivitātēs būtiska ir cieša Latvijas un Igaunijas pārrobežu sadarbība.

1) Vēsturiskais pētījums būs par Latvijas un Igaunijas brīvības cīņām. 1919. gadā Igaunijas un Latvijas armijas kopīgās cīņās lika pamatus neatkarīgu un demokrātisku valstu izveidošanai. Pētījumā paredzēts apkopot ziņas par šīm cīnām, to piemiņas vietām un kritušo karavīru apbedījumiem Igaunijas un Latvijas teritorijā.

2) Talkas. Projekta ietvaros ir paredzētas trīs talkas: Strenčos (Latvija), Mazsalacā (Latvija) un Tartu (Igaunijā). Katrā talka piedalīsies talcinieki no Latvijas un Igaunijas. Talku galvenais mērķis ir sakopt Igaunijas un Latvijas aizmirsto kritušo karavīru piemiņu vietas, tādejādi iedzīvinot vēsturi gan valdības līmenī, gan pilsoniskās sabiedrības līmenī. Pēc katras talkas paredzēts piemiņas pasākums.

3) Nometnes. Lai celtu vēsturisko apziņu jauniešu vidū, tiks organizētas divas jauniešu (16 – 25 gadi) nometnes, viena Alūksnē un viena Tartu. Nometņu dalībnieki būs no Pērnavas, Tartu, Valgas, Valmieras, Valkas, Alūksnes, no studentu korporācijām, jaunsargu organizācijām. Katrā nometnē notiks latviešu un igauņu valodas apmācības, tiks organizētas ekskursijas uz vēsturiskām kauju vietām, notiks kritušo karavīru piemiņas vietu sakopšanas talkas, dziesmu vakari pie ugunskuriem. Nometņu galvenais uzdevums ir radīt iespēju igauņu un latviešu jauniešu savstarpējai komunikācijai un veicināt jaunu zināšanu apguvi.

4) Mājas lapa. Sociālos medijos integrēta interneta vietne atklās vēstures aizmirstos faktus un informēs par projekta aktivitātēm.

Projekts ilgs 15 mēnešus no 2014.gada 1.aprīļa līdz 2015.gada 30.jūnijam.
Papildus informācija:

Sandra Daubure
Projekta administratīvā vadītāja
Tālr: +371 2 9121 843
e-mail: sandra.daubure@gmail.com

Kārlis Līdaks
Projekta koordinators
Tālr: +371 29175591
e-pasts: karlis.lidaks@gmail.com